Kontejnerski Transport

Dugogodišnja saradnja s brodarskim agencijama širom svijeta omogućila nam je da Vam ponudimo uslugu kontejnerskog transporta iz bilo koje luke na svijetu.


S ponosom ističemo saradnju sa svim većim lukama u Jugoistočnoj Evropi – lukama Konstanca, Ploče,Koper, Rijeka, Bar, Solun, Hamburg i Beograd, kao i s lukama na udaljenim destinacijama poput Kine, Tajvana, Singapura, Tajlanda, Koreje, Indije i Australije.

Naša razvijena mreža partnera garantuje da ćemo za Vas izraditi najpovoljniju ponudu, bilo da Vam je potrebna organizacija kontejnerskog brodskog ili kombinovanog transporta robe.Kontejnerski transport, u zavisnosti od Vaših potreba, organizujemo po principu:


•    punih kontejnerskih utovara (FCL);

•    zbirnog kontejnerskog transporta (LCL).

 

Zbirni transport robe preporučujemo klijentima kojima je potreban kontejnerski transport manjih količina robe s udaljenih destinacija, jer značajno snižava cijenu transporta, a samim tim i konačnu cijenu njihove robe. Također, ukoliko izaberete zbirni kontejnerski transport, ne postoji minimum robe koja može biti transportovana.

 

Kontejnerski transport možemo organizovati u vidu usluge po principu „od vrata do vrata“.


Naša kompanija preuzet će Vašu robu na dogovorenoj adresi i organizovati željeznički ili drumski i avio prijevoz do dogovorene luke.

Naš tim ili naši saradnici organizovatće ukrcavanje robe, kao i njeno iskrcavanje na destinaciji odakle će je isporučiti na adresu primaoca.

Uslugu kontejnerskog transporta robe kompanije DAMFIS- ŠPED d.o.o. Tuzla organizuje za sve vrste robe – konvencionalnu robu, rasuti teret, specijalni teret poput vangabaritnog tereta, kao i za opasne terete.


U najkraćem mogućem roku za svoje klijente obavljamo i sve usluge koje prate kontejnerski transport:

•    obezbjeđivanje svih vrsta kontejnera;

•    pakovanje i priprema robe za uslove transporta;

•    prijevoz do ukrcajne luke i prijevoz od iskrcajne luke do željene destinacije;

•    ukrcavanje/iskrcavanje robe;

•    priprema neophodnih dozvola i dokumentacije;

•    obavljanje carinske procedure i svih špediterskih radnji;

•    praćenje pošiljki tokom transporta;

•    obavještavanje klijenta o robi tokom transporta i vremenu dospijeća robe.

Vaš zahtjev za ponudu kontejnerskog transporta i eventualna pitanja možete poslati na naš email.

bs_BABOS