ADR Transport

Kompanija DAMFIS-ŠPED  d.o.o. TUZLA organizuje lokalni i međunarodni transport opasne robe (ADR).

ADR PRIJEVOZ OPASNE ROBE

Opasne tvari obuhvataju materije i predmete koji mogu biti gotov proizvod, poluproizvod, međuproizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad, te koje imaju karakteristike opasnih materija, a u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i prouzrokovati zagađivanje okoliša. 


Za transport opasnih (ADR) materija postoje strogo propisana pravila za prijevoz za razliku od klasičnog prijevoza robe u međunarodnom transportu. Međunarodni propisi o transportu opasne robe se mijenjaju dvogodišnje.


Trenutno je 49 je članica potpisnica ADR konvencije.

ADR roba se definiše u devet klasa.

I svaka ADR roba pored klase koju posjeduje također posjeduje i svoj UN broj po čemu se tačno zna koja je vrsta ADR robe.


Ovo je propisano Evropskim sporazumom o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu i Međunarodnim pravilnikom o prijevozu opasnih tvari željeznicom.


Transportne tvrtke koje se pored konvencionalnog bave i prijevozom ADR robe moraju ispuniti nekoliko uvjeta da bi mogle da vrše transport ADR robe u međunarodnom transportu.

Uvjeti koje transportne kompanije moraju ispuniti da bi se bavile prijevozom ADR robe na međunarodnoj razini su sljedeći:

•    Da je poduzeće registrovano za obavljanje djelatnosti prijevoza opasnih tvari;

•    Da raspolaže odgovarajućim prijevoznim sredstvima za transport opasnih tvari;

•    Da ima stručno osposobljene osobe za obavljanje prijevoza;

•    Da ima odobrenje za prijevoz opasnih tvari;

•    Da ispunjava uvjete za prijevoz propisane ADR-om 

•    Da prijevozna sredstva koja vrše transport opasnih tvari moraju biti tehnički ispravna, konstruirana, izrađena, opremljena i obilježena u skladu s propisanim standardima. 


Isključivo osobe koje su stručno osposobljene mogu opasne tvari da prevoze i da s njima rukuju.

Osoba koja se bavi prijevozom i rukovanjem opasnih tvari nakon stručnog osposobljavanja dobiva dozvolu da može da se bavi spomenutim poslovima u trajanju od pet godina.


Po isteku ovog perioda ide se na ponovnu provjeru znanja, nakon čega se dozvola produžava na isti period.


Za tvrtke koje uvoze ili imaju potrebu za uvozom ADR robe vrlo je važno da u koordinaciji sa svojim inostranim partnerom osigura pravovremene i tačne informacije o vrsti robe, načinima pakovanja kao i klasi, te jedinstvenom UN broju kako bi se transport mogao organizovati po propisima ne ugrožavajući sigurnost ljudi i okoliša. 


Također vrlo važno je dobiti informaciju kod špeditera i državnih institucija (carine i ministarstava) da li su za uvoz predmetne robe potrebne posebne dozvole ili neka druga vrsta dokumentacije, kao i da li roba podliježe pregledima na granici, uzorkovanju i slično. Sve ove informacije su važne kako za samog uvoznika tako i za organizatora transporta kako bi se transport organizovao na efikasan i pouzdan način ne proizvodeći dodatne i neočekivane troškove.


 

S obzirom na to da redovno pratimo promjene pravila i prilagođavamo se novim standardima, u mogućnosti smo da za svoje klijente organizujemo bezbijedan transport.

Kompanija DAMFIS-ŠPED d.o.o. Tuzla sa partnerima u transportu :

•    Posjeduje dozvolu za transport opasnih materija;

•    Ispunjava uslove propisane ADR standardima za prijevoz opasnih materija;

•    Posjeduje odgovarajuća vozila za prijevoz opasnih materija (kombi vozila, kamione i bez prikolica, kamione sa cisternama);

•   Zapošljava stručno osposobljene vozače s dozvolama za prijevoz opasnih materija.


Za svoje klijente, uz uslugu transporta opasne robe, organizujemo i obavljamo sve ostale aktivnosti neophodne za bezbjedan i nesmetan transport:


•    Pakovanje i obilježavanje UN brojem u skladu s pravilima za transport opasnih materija;

•    Pribavljanje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije za opasne materije za čiji transport jeneophodno posebno odobrenje vlasti;

•    Obavljanje carinske procedure i ostalih špediterskih radnji.


Klase opasne robe:

1.   Klasa 1 – eksplozivi (municija, vatromet, eksplozivna tvari i sl.)

2.   Klasa 2.1 – zapaljivi plinovi (upaljači, plinovi za upaljače i sl.)

 •    Klasa 2.2 – nezapaljivi i netoksični plinovi (ugljen-dioksid, kisik, komprimirani zrak, freon, argon i sl.)

 •    Klasa 2.3 – toksični plinovi (plinovi za fumigaciju, klor i sl.)

3.   Klasa 3 – zapaljive tekućine (benzin, kerozin, boje i lakovi i sl.)

4.   Klasa 4.1 – zapaljive krute tvari (šibice, sumpor puder i sl.)

 •   Klasa 4.2 – substance podložne samozapaljivanju (bijeli ili žuti fosfor i sl.)

 •   Klasa 4.3 – roba koja je opasna kad je vlažna (sirovine za proizvodnju acetilenskog plina i sl.)

5.  Klasa 5.1 – oksidatori (neki izbjeljivači, hemikalije za bazene i sl.)

 •   Klasa 5.2 – organski peroksid (očvrščivać)

6.  Klasa 6.1 – otrovi (pesticidi, poljoprivredni insekticidi i sl.)

 •   Klasa 6.2 – zarazne tvari (uzorci krvi, septički otpad, medicinski otpad i sl.)

7.  Klasa 7 – radioaktivni materijali

8.  Klasa 8 – korozivne tvari (akumulatori, kiseline i sl.)

9.  Klasa 9 – razna opasna roba (sva opasna roba koja nije navedena u klase 1-8)


bs_BABOS