Kontakt
Direkcija/Carinski Terminal Tuzla
Adresa

Bosanska Poljana bb

Telefon

Kancelarija
+387 (0)35 349 750

Email

damfis@damfis-sped.ba

Telefon

Aleksić Goran dipl.ecc 

Šef Poslovnica

 +387 (0)61 146 182 

Telefon

Imamović Damir

Samostalni Viši Carinski Deklarant 

+387 (0)61 878 963  

Telefon

Čosić Adnan

Viši Carinski Deklarant 

+387 (0)61 645 196 

Telefon

Rakovac Admir

Carinski Deklarant 

+387 (0)61 083 598 

PODRUŽNICA ORAŠJE I GRANIČNI PRELAZ ORAŠJE
Telefon

Kancelarija
+387 (0)31 713 396

Email

damfis-sped@tel.net.ba

Telefon

Čolić Adnan
Bratanović Admir
Kukuljević Selim

+387 (0)62 953 855 

PODRUŽNICA ZVORNIK I GRANIČNI PRELAZ KARAKAJ
Email

damfisspedzv@teol.net  

Telefon

Mijatović Jelena

+387 (0) 56 263 785    

Telefon

Mijatović Slavko

+387 (0) 62 952 677   

Telefon

Kostić Dane

+378 (0) 62 953 317

bs_BABOS