Špedicija
Špedicija

Špedicija je specijalizovana privredna djelatnost koja se bavi fizičkim prometom roba i poslovima koji su s njima u vezi.

car

Špedicija se kao aktivnost može opisati kao skup specifičnih funkcija, poslova, operacija, vještina i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu, dopremu i prijevoz materijalnih dobara svim prijevoznim sredstvima, svim prijevoznim putevima, u konvencionalnom, kombiniranom i multimodalnom transportu.


Međunarodna špedicija se odnosi na skup specifičnih funkcija, poslova, operacija i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu robe iz vlastite države u strane, dopreme robe iz stranih u vlastitu državu i prijevoz robe između stranih država preko vlastite države.


Špedicija se najčešće dijeli prema:
 • Teritorijalnom djelokrugu poslovanja

   (Unutrašnja i međunarodna)

 • Osnovnom obilježju poslovanja

   (Lučka, kontinentalna i granična)

 • Obimu poslovanja

   (Velika, srednja i mala)

  Poslove koje špediter/međunarodni otpremnik obavlja

  u sklopu svoje djelatnosti se dijele u dvije skupine.

  Prva skupina su osnovni špediterski poslovi:

  •    Sklapanje ugovora o prijevozu robe na klasičan način - upotreba prijevoznog sredstva jedne prometne grane

  •    Sklapanje ugovora o multimodalnom transportu robe i organiziranje transporta "od vrata do vrata"

  •   Sklapanje ugovora o ukrcaju, iskrcaju i prekrcaju robe

  •    Sklapanje ugovora o transportnom osiguranju

  •    Sklapanje ugovora o skladištenju i skladištenje robe

  Stručni savjeti i sudjelovanje u pregovorima radi sklapanja ugovora o međunarodnoj kupoprodaji.

  Ispostavljanje i pribavljanje prijevoznih i drugih dokumenata.

  Kontrola ispravnosti dokumenata i obračuna vozarine, carine i drugih pristojbi i troškova.

  Druga skupina su specijalni poslovi, koje špediter obavlja povremeno, odnosno samo u posebnim prilikama kada pomoću njih kompletira paket svojih usluga:

  •    Sklapanje ugovora o pakiranju i signiranju, te obavljanje tih poslova


  •    Sklapanje ugovora o vaganju i sortiranju, te obavljanje tih poslova

  •    Izdavanje jamčevnih pisama


  •    Izdavanje špediterskih potvrda i drugih FIATA dokumenata

  •    Zastupanje nalogodavatelja u regresnom postupku prema trećim osobama


  •    Zastupanje nalogodavatelja u slučaju zajedničke havarije

  Ugovorna kontrola kvalitete i kvantitete robe u međunarodnom prometu

  Međunarodni pomorski prometno-agencijski poslovi.

  Otprema, doprema i prijevoz zbirnog prometa.

  Drugi propisani ili uobičajeni poslovi u vezi s otpremom, dopremom i provozom robe.

  bs_BABOS